Lokomotywy EP08 powracają do służby…chwilowo

W połowie kwietnia b.r. po blisko rocznej przerwie w eksploatacji większość lokomotyw serii EP08 powraca do planowej eksploatacji. Jest to skutkiem zmian dokonanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania związanych z podniesieniem dopuszczalnego limitu kilometrów pomiędzy naprawami okresowymi na 4 poziomie utrzymania z 600 na 720 tys. kilometrów.

Powrót lokomotyw serii EP08 do eksploatacji został uwarunkowany wykonaniem dodatkowego i poszerzonego przeglądu P3, po którym lokomotywy posiadające ułożyskowanie wału drążonego za pomocą łożysk tocznych uzyskują nowe zaświadczenie o przywróceniu do eksploatacji (d. świadectwo sprawności technicznej). Zmiana w DSU dotyczy również pojazdów serii EU i EP07 i oznacza to, iż wybrane maszyny będą pracować przez około pół roku do momentu osiągnięcia nowego resursu międzynaprawczego.

Lokomotywa EP08-007 po przywróceniu do eksploatacji w obsłudze pociągu IC „Asnyk”, 22 maja 2023 r., Wrocław, autor: @Zielu, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Pomimo przywrócenia do eksploatacji lokomotyw serii EP08 (numery 006, 007, 011) nierozstrzygnięty pozostaje przetarg na naprawy okresowe na 4 poziomie utrzymania tych maszyn. Temu tematowi przyjrzeliśmy się pod koniec stycznia b.r. w artykule dotyczącym problemów z naprawami okresowymi elektrowozów PKP Intercity.

Author: Kamil Sikora