Pierwsze EU160 na naprawy P4

W marcu 2020 roku PKP Intercity odebrało pierwsze 8 nowoczesnych lokomotyw EU160 produkowanych przez nowosądeckiego Newaga. Wcześniej, od marca do grudnia 2018 roku, narodowy przewoźnik pasażerski testowo eksploatował lokomotywy E4DCUd-004 i 005 z silnikiem spalinowym dojazdowym.

Griffiny, których obecnie PKP IC eksploatuje 33 sztuki, są pierwszymi polskimi lokomotywami elektrycznymi, które obecnie są używane w PKP Intercity i posiadają okresy między przeglądami P1-P3 oraz przebiegi między naprawami P4 i P5, oraz moc zbliżoną do eksploatowanych lokomotyw Husarz i Vectron produkcji Siemensa Mobility GmbH. Warto wspomieć, że Griffiny, których fabryczne oznaczenie to E4DCU, zgodnie z umowami, są utrzymywane przez Newag na poziomach P2-P4.

Na początku kwietnia 2024 roku pierwsza EU160 przekroczyła limit kilometrów do naprawy P4. Zgodnie ze świadectwem sprawności technicznej (obecnie zaświadczenie o przywróceniu do eksploatacji), naprawy P4 mają być przeprowadzane na Griffinach co 1,2 miliona kilometrów lub co 5 lat.

Taki sam przebieg między naprawami P4 mają lokomotywy EU46, obecnie eksploatowane przez PKP Cargo oraz PKP Intercity, które w przeszłości i obecnie dzierżawiły Vectrony Cargo.

Wczoraj EU160-001, prowadzona na zimno w składzie IC 13102 Marszałek Piłsudski, udała się na naprawę P4/1 do Krakowa. Kolejne EU160 wkrótce dołączą do niej.

Author: Marcin Muchajer