TKh 05353 znów pod parą!

Parowóz TKh 05353, który DB Cargo Polska użycza Klubowi Sympatyków Kolei we Wrocławiu po ponad dwuletniej przerwie powrócił do żywych!

Ferrumka opuściła zakłady w Chrzanowie w 1953 roku. Przez wiele lat związana była z Hutą Florian w Świętochłowicach. Po wycofaniu z eksploatacji w drugiej połowie lat 90′ TKh 05353 odstawiona była w Przezchlebiu do 2007 roku. Następnie trafiła do zakładów w Dzierżnie, gdzie latem 2008 po raz pierwszy w nowym wieku odbyły się jej samodzielne jazdy. Od 2015 roku DB Cargo Polska (wówczas DB Schenker) użyczyło parowóz KSK Wrocław, u których pozostaje do dziś. Zgodnie z harmonogramem napraw w czerwcu 2020 Ferrumka musiała zostać wygaszona. Dzięki dobrej woli właściciela parowozu oraz sprawnych działań wolontariuszy KSK przeprowadzono naprawę P4 podzieloną na dwie części. Kocioł trafił do czeskich zakładów SEA Kolin, a podwozie zregenerowano siłami własnymi KSK na terenie lokomotywowni Wrocław Główny. 02 grudnia 2022 odbyły się jazdy próbne TKh 05353, po których lokomotywa otrzymała dopuszczenie do eksploatacji.

Jazdy próbne 02/12/2022, Fot. Marek Ciesielski

TKh 05353 obecnie jest jedynym czynnym parowozem normalnotorowym w Polsce. Na początku listopada wyłączona z eksploatacji została wolsztyńska Ol49-69. Niecały miesiąc później ze względu na termin rewizji została wygaszona Ty2-911 ze skansenu w Chabówce. Można zatem stwierdzić, że to nie dni lecz godziny decydowały o tym, że po raz pierwszy w historii kolejnictwa w Polsce niemielibyśmy czynnego parowozu…

Jednocześnie zachęcamy do wspierania działań KSK Wrocław przez serwis Patronite.

Author: Konrad Czapracki