Lokomotywy wielosystemowe z Newagu dla PKP Intercity

22 października 2021 przedstawiciele PKP Intercity oraz Newagu podpisali umowę na dostawę 10 sztuk wielosystemowych lokomotyw elektrycznych z opcją na 5 kolejnych. Pierwszy nowy elektrowóz ma wyjechać na tory za 18 miesięcy.

Lokomotywa „Griffin” serii EU160 w służbie PKP Intercity, fot. Piotr Antoś, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Seria E4MSUa (tak zostały oznaczone na wizualizacjach) będzie liczyła od 10 do 15 egzemplarzy. Te czteroosiowe lokomotywy mają osiągać prędkość co najmniej 200km/h. Newag wyposaży je w ETCS poziomu L2 a także zapewni gwarancję na 36 miesięcy. Pojazdy muszą spełniać także wymogi eksploatacyjne w Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Wartość kontraktu na zakup 10 egzemplarzy wynosi 258 607 500 PLN. W przypadku, kiedy PKP Intercity zdecyduje się na kolejne 5 lokomotyw, będzie musiało przelać na konto nowosądeckiej spółki dodatkowe 129 303 750 PLN

Wizualizacja wyglądu lokomotywy wielosystemowej dla PKP Intercity (źródło: Newag S.A.)

Author: Konrad Czapracki