EU07-217 DLA po naprawie P4

Do służby po naprawie P4 powróciła lokomotywa EU07-217 należąca do Dolnośląskich Linii Autobusowych. Naprawa lokomotywy podczas zamontowane zostały m.in. reflektory halogenowe i klimatyzacja kabin maszynisty została przeprowadzona w ZNTKiM Gdańsk i zakończono ją 28 marca b.r. Po przywróceniu do eksploatacji lokomotywa została wydzierżawiona przewoźnikowi Grupa Azoty „Koltar”, gdzie pełni służbę przy prowadzeniu pociągów towarowych.

EU07-217 w służbie PKP

Blisko 50-letni elektrowóz wyprodukowany we wrocławskim Pafawagu w na początku 1973 roku większość swej kariery przepracował w Polskich Kolejach Państwowych. Pojazd przez lata był związany z lokomotywowniami w Łazach i Katowicach, obsługując głównie pociągi osobowe i pospieszne wokół Katowic.

EU07-217 z Zakładu Taboru w Katowicach w obsłudze pociągu pospiesznego, 20 lutego 2004 roku, fot. Krystian Jacobson

Od 2008 roku po dokonanej relokacji taboru lokomotywa stacjonowała w Krakowie (PKP Intercity), gdzie wykonała ostatnią pracę pod koniec 2010 roku, oczekując następnie na wykonanie naprawy głównej (P5).

EU07-217 i 536 odstawione przed halą zachodnią lokomotywowni Kraków Prokocim, 27 czerwca 2011 roku, fot. Dominik Piotrowicz, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

EU07-217 w służbie przewoźników prywatnych

W połowie 2012 roku lokomotywa została sprzedana przez PKP Intercity podmiotowi prywatnemu, którym była firma Tabor Szynowy Opole. Lokomotywę poddano naprawie P5 ukończonej 24 października 2012 roku w firmie ZNTKiM Gdańsk, a następnie wydzierżawiono spółce Przewozy Regionalne do prowadzenia pociągów Interregio oraz osobowych.

Zakończenie służby w Przewozach Regionalnych nastąpiło w pierwszej połowie 2016 roku wraz z osiągnięciem limitu 500 tys. kilometrów do następnej naprawy okresowej (P4), co poskutkowało wyłączeniem pojazdu z eksploatacji i odstawieniem w Ostrowie Wielkopolskim.

EU07-217 odstawiona w Ostrowie Wielkopolski, 12 czerwca 2016 roku, fot. Paweł Kowalski

W Dolnośląskich Liniach Autobusowych

Zmiana właściciela pojazdu nastąpiła na początku 2018 roku, kiedy to wraz z pojazdami o numerach 076, 169 i 187 stał się on własnością spółki Dolnośląskie Linie Autobusowe z Wrocławia. Skutkiem tego było przeprowadzenie przeglądu P3 lokomotywy według przepisów utrzymania nowego właściciela i wydłużenie ważności świadectwa sprawności technicznej o 150 tys. kilometrów oraz 2 lata (do października 2020 roku). Po wykoananiu tych czynności i przemalowaniu w barwy firmowe nowego właściciela lokomotywa weszła do służby w lipcu 2018 roku u przewoźnika Captrain Polska.

EU07-217 w służbie firmy Grupa Azoty „Koltar” na stacji Kutno, 19 kwietnia 2022 r., fot. Michał Konopka, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Metryka EU07 w bazie Ilostanu Pojazdów Trakcyjnych.

Author: Kamil Sikora