ET22-2028 ponownie w służbie!

Po ponad 3 latach przerwy w eksploatacji (koniec czerwca 2018 roku) do czynnej służby powróciła lokomotywa ET22-2028 (ex.ET22-376) ze Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. (sekcja Rybnik). Zakończona została naprawa poziomu P4 połączona z modernizacją przeprowadzana od II połowy 2018 roku w Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Bydgoszcz Wschód, wchodzącej w skład Północnego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A.

ET22-2028 oczekująca na rozpoczęcie prac przy naprawie P4 w Bydgoszczy, 15 lipca 2018 r., fot. Łukasz Gełda Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Eksploatacja lokomotyw serii ET22-2000

Lokomotywy serii ET22-20xx zostały zmodernizowane w liczbie 48 sztuk w latach 2004-2011 w Zakładach Napraw Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach. Pojazdy pierwszej wersji wykonania oznaczone zostały typem 201Em i noszą numery 2000-2027, zaś drugiej uboższej typem 201Ek i noszą numery 2028-2047. Lokomotywy obydwu typów 201Em oraz 201Ek podczas eksploatacji wykazywały szereg problemów, zyskując niepochlebną opinię wśród maszynistów oraz pracowników utrzymania warsztatowego. Należały do nich m.in. kłopoty z zachowaniem trakcji podczas rozruchów (zwłaszcza z ciężkimi pociągami), a także podjazdów pod wzniesienia, usterki sterowania lokomotywą podczas pracy czy kłopoty z zamarzaniem układów pneumatycznych lokomotyw w okresie zimowym.

Naprawa P4 z modyfikacjami w Północnym Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A.

W celu wyeliminowania zauważonych usterek i mankamentów pojazdów, a także podniesienia ich wskaźnika dostępności podjęto decyzję o dokonaniu zmian pojazdów. Została ona dokonana w trakcie naprawy P4 i miała szeroki zakres obejmujący m.in zmianę systemu sterowania lokomotywy z zastosowaniem komputerowego systemu operacyjnego.

Pierwsze uruchomienie pojazdu po zakończeniu zasadniczych prac naprawczych nastąpiło pod koniec października 2021 roku w Bydgoszczy, skąd następnie został on przesłany do macierzystej lokomotywowni w Rybniku (Śląski Zakład Spółki) na początku listopada 2021 roku, w celu zmiany wyposażenia pulpitów maszynisty i przeprowadzenia pierwszych prób ruchowych.

ET22-2028 na końcowym etapie naprawy P4 w Bydgoszczy przed wyjazdem do Rybnika w celu konfiguracji i przebudowy kabin maszynisty, 31 października 2021 roku

Zakończenie naprawy P4 lokomotywy ET22-2028

Ostatni etap naprawy lokomotywy miał miejsce na początku marca 2022 roku w Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru w Bydgoszczy, gdzie przeprowadzone zostały pierwsze próby ruchowe pojazdu.

Jazda próbna pojazdu na szlaku kolejowym odbyła się na początku marca marca na trasie Bydgoszcz – Toruń – Bydgoszcz, zaś odbiór komisaryczny pojazdów dzień później tj. 11 marca 2022 roku. Tego samego dnia po południu pojazd odbył pierwszy planowy kurs po przywróceniu do eksploatacji, wyruszając na czele pociągu do Kędzierzyna-Koźla, skąd następnie luzem udał się do lokomotywowni w Rybniku.

ET22-2028 podczas prowadzenia pociągu nr 564018 zbliża się do stacji Szadek, 11 marca 2022 r., fot. Adam Wlazły

Dalsze plany względem serii ET22-20xx

Według posiadanych przez nas informacji w planie naprawy lokomotyw elektrycznych na ten rok znajduje się naprawa ponad 10 sztuk lokomotyw typu 201Ek. Na chwilę obecną w naprawie w Ostatni etap naprawy lokomotywy miał miejsce na początku marca 2022 roku w Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru w Bydgoszczy znajduje się aż 14 pojazdów typu 201Ek, których naprawa rozpoczęła się lub w najbliższym czasie się rozpocznie. W najbliższych miesiącach planowane jest ukończenie naprawy pojazdów o numerach 2029, 2030 i 2031 oraz sukcesywnie następnych egzemplarzy.

ET22-2029 na torze „zerowym” Sekcji Napraw i Utrzymania Taboru Kolejowego w Bydgoszczy podczas końcowego etapu naprawy P4, 27 marca 2022 r., fot. Aleksander Hałas

Wedle nieoficjalnych informacji jakie udało nam się uzyskać, po zakończeniu napraw lokomotyw typu 201Ek mają zostać podjęte naprawy P4 lokomotyw typu 201Em o numerach 2001-2027.

Author: Kamil Sikora