Zbliża się kres eksploatacji klasycznych EN57 w Kolejach Mazowieckich

Od 2019 r., Koleje Mazowieckie sukcesywnie wycofują z ruchu niezmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57. Jednocześnie trwają dostawy nowych Flirtów z siedleckiego Stadlera.

EN57-1232 wraz z EN57-1922 jadą jako pociąg osobowy KM R1 „19332/3” w relacji Warszawa Wschodnia-Grodzisk Mazowiecki, 13.05.2021., Grodzisk Mazowiecki, fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Na dzień dzisiejszy w ruchu pozostaje 15 EN57 w Kolejach Mazowieckich. 4 z nich (o numerach 1232, 1796, 1808 i 1935) należą do Sekcji w Tłuszczu, gdzie obsługują połączenia na linii z Tłuszcza do Ostrołęki, a kolejne 10 (935, 1000, 1397, 1807, 1922, 1926, 1927, 1930, 1934, 1939) do Sekcji Warszawa Ochota, gdzie obsługują połączenia na liniach z Warszawy do Żyrardowa, Sochaczewa, Zielonki, Dęblina i Góry Kalwarii. Ponadto na Sekcji Warszawa Grochów znajduje się EN57-1920 który wraz z EN71-100 obsługuje połączenia na linii grodziskiej i radomskiej. Oprócz tego spółka posiada ponad 130 EN57, dogłębnie zmodernizowanych – 71 do standardu EN57AKM i 66 do standardu EN57AL. 

Zespoły EN57-1915+1904 wraz z EN57AKM-1611+AKM-1646 w torach postojowych stacji Grodzisk Mazowiecki, 05.10.2018 r., Grodzisk Mazowiecki, fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Choć omawiane EN57 najbardziej przypominają pojazdy które opuściły PaFaWag w drugiej połowie XX wieku, to jednak poddano je kilku mniejszym lub większym modernizacjom. We wszystkich znajdują się nowe fotele pasażerskie, pojazdy wyposażono w zewnętrzny i wewnętrzny system informacji pasażerskiej (z zapowiadaniem przystanków włącznie), ale także system niepozwalający na jazdę z otwartymi drzwiami. Część jednostek posiada także bezprzewodowy Internet (WiFi). Ponadto EN57 Kolei Mazowieckich są wyposażone w nowe sprężarki i przetwornice. W niektórych zespołach, wbudowano w ścianę pojazdów świetlówki, dzięki czemu nie są one niszczone wandali co było częstym zjawiskiem szczególnie w porze nocnej na niektórych liniach.

Wnętrze jednostki EN57-1807. Widoczne są nowe wandaloodporne siedzenia, system informacji pasażerskiej, a także zmodernizowane drzwi międzyczłonowe które wyposażone w guziki do ich otwierania, 11.11.2020 r., Grodzisk Mazowiecki, fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Od 2019 r. z ruchu wycofano 31 zespołów. Większość z nich oczekiwała na wykonanie napraw poziomu P5 (dawna naprawa główna), w ramach której sprawdza się wszystkie części i wymienia się na nowe tym samym przywracając ich fabryczne parametry, co w obliczu dostaw 61 pięcioczłonowych Flirtów byłoby działaniem nieopłacalnym. Wcześniej kilkanaście jednostek wystawiono na sprzedaż, jednak poza jedną jednostką (którą odkupił ZNTK Mińsk Mazowiecki i zmodernizował dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego) nie było chętnych na ich zakup. Postanowiono więc je złomować. Pierwszych 6 jednostek zostało pociętych w maju b.r.

Odstawiony EN57-1928 na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie, 21.06.2021 r., Sochaczew, fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Koleje Mazowieckie nie planują już wykonywania napraw jednostkom serii EN57. Ostatnie naprawy, wszystkie eksploatowane obecnie zespoły przeszły w latach 2017-2019, co oznacza, że będą mogły być eksploatowane maksymalnie do 2024 r. Również Spółka nie planuje już eksploatować odkupionych w 2007 r. od NEWAG-u Nowy Sącz i poddanych lekkiemu liftingowi (zespoły otrzymały m.in. nowe ściany czołowe) EN57 o numerach 1109 i 1173.

EN57-1942 w obsłudze pociągu osobowego KM R82 „29504/5” w relacji Dęblin-Drzewica, 23.09.2020 r., Radom, fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Jedynym wyjątkiem z przeprowadzeniem naprawy P4 jest „Babcia” czyli EN57 z numerem 038. Został on wyprodukowany w 1963 r. we wrocławskim PaFaWagu i do marca tego roku pozostawał w ruchu, obsługując połączenia pomiędzy Tłuszczem, a Ostrołęką. Jest to najstarszy eksploatowany EN57 w Polsce i drugi, najstarszy zachowany EN57. Obecnie przechodzi on naprawę 4 poziomu utrzymania (dawna naprawa rewizyjna) w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich w Sochaczewie. Ciekawostką jest to, iż po tej naprawie pojazd zyska żółto-granatowe barwy, w których opuścił on prawie 60 lat temu mury PaFaWag Wrocław. Zespół nadal będzie wykorzystywany w regularnym ruchu pasażerskim na Mazowszu. W ramach obecnie przeprowadzanej naprawy, pojazd ten poza przywróceniem historycznego schematu malowania, nie będzie miał jednak przywróconego, fabrycznego wyglądu wnętrza, co oznacza, że pozostaną w nim zielone wandaloodporne siedzenia, system informacji pasażerskiej czy sieć Internetu bezprzewodowego (WiFi). Koleje Mazowieckie planują eksploatować ten pojazd maksymalnie do 2026 r. Tym samym zakończy on erę klasycznych EN57 na Mazowszu.  Docelowo spółka ma w planach zachować ten zespół do celów muzealnych.

EN57-038 wraz z EN57-1925 jadą jako pociąg osobowy KM R1 „19378/9” w relacji Warszawa Wschodnia-Żyrardów, 29.04.2020 r., Grodzisk Mazowiecki, fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.
Taki schemat malowania otrzyma EN57-038. Na zdjęciu pierwszy wyprodukowany EN57, oczekujący na lepsze czasy na terenie elektrowozowni w Przeworsku. Obecnie zespół ten jest wpisany do rejestru zabytków i należy do Podkarpackiego Zakładu POLREGIO, Przeworsk, 12.07.2017 r., fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Author: Piotr Antos