ZNTKiM Gdańsk naprawi lokomotywy EP08?

PKP Intercity S.A. otworzyły w dniu wczorajszym (6.12) oferty w trzecim z rzędu przetargu na wykonanie napraw P4 dla 7 sztuk lokomotyw elektrycznych serii EP08. Poprzednie edycje postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy napraw tych lokomotyw zakończyły się niepowodzeniem, o czym informowaliśmy pod koniec sierpnia b.r.

Szczegóły ofert przedstawionych w postępowaniu przetargowym

Zgłosiły się trzy firmy, jednak wszystkie oferty znajdują się poza budżetem zamawiającego:

  • MR Train S.A. -> cena 10 871 347,62 zł brutto
  • ZNTKiM Gdańsk sp. z o.o. -> cena 10 588 689,93 zł brutto
  • Konsorcjum firm: Compremum S.A. i Transtrain sp. z o.o. -> cena 13 586 104,84 zł brutto

Pierwsza z firm zaproponowała objęcie pojazdów po naprawach okresem gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres 25 miesięcy, zaś pozostałe podmioty na okres 24 miesięcy. Zadeklarowany termin wykonania prac związanych z naprawami P4 dla jednej lokomotywy został określony na 55 dni kalendarzowych w przypadku firmy MR Train S.A. oraz 56 dni w przypadku ZNTKiM Gdańsk oraz Konsorcjum firm: Compremum S.A. i Transtrain sp. z o.o.

Lokomotywa EP08-013 oczekująca na zatrudnienie w stacji Bydgoszcz Główna, 5 listopada 2020 r. fot. Paweł Telega, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

ZNTKiM Gdańsk

Pośród firm zainteresowanych złożeniem oferty największe doświadczenie w naprawach okresowych lokomotyw elektrycznych ma firma ZNTKiM Gdańsk sp. z o.o., naprawiająca w przeszłości lokomotywy serii EU/EP07 dla PKP InterCity S.A. (łącznie 77 napraw w latach 2015-2020) oraz EP08 (3 naprawy w 2011 roku). Również cena brutto zaproponowana przez tę firmę za wykonanie usługi jest najniższa spośród złożonych ofert.

EP08-006 po naprawie P4 w ZNTKiM Gdańsk, 8 stycznia 2013 r. fot. Valcyte, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Obecna sytuacja lokomotyw serii EP08

Na chwilę obecną (8 grudnia 2022 r.) spośród wszystkich 9 sztuk lokomotyw serii EP08 znajdujących się na ewidencji Centralnego Zakładu PKP Intercity S.A. w czynnej służbie pozostają jedynie dwie lokomotywy serii EP08 o numerach 001 i 009. Jedna z lokomotyw (EP08-007) była w ostatnim czasie widziana na stacji Warszawa Wschodnia jako pojazd wykorzystywany do manewrów, zaś lokomotywa EP08-010 znajduje się w zakładzie firmy „REMTRAK” w Idzikowicach (Libiszów), dokąd trafiła w październiku b.r. na dokończenie czynności naprawczych naprawy P4 przerwanej upadłością firmy Olkol Oleśnica.

Author: Kamil Sikora