EU07-004 zezłomowana

Pod koniec listopada b.r. na terenie bydgoskiej sekcji Północnego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. nastąpiła fizyczna likwidacja lokomotywy EU07-004 [Pafawag 4E-004/1967] wyłączonej z eksploatacji od 2012 roku.

Pudło EU07-004 podczas cięcia, 28 listopada 2021 r., Bydgoszcz Wschód, fot. Łukasz Gełda

Pojazd od dłuższego czasu oczekiwał na wykonane naprawy głównej (P5/2), służąc jako dawca części zamiennych. Zaawansowany wiek oraz zły stan techniczny lokomotywy zdecydowały o zaniechaniu podjęcia tego działania i przeznaczeniu jej do kasacji z ewidencji PKP Cargo S.A., która nastąpiła 18 sierpnia 2020 roku. Od tamtego momentu maszyna oczekiwała jedynie na wybór wykonawcy fizycznej likwidacji.

Historia lokomotywy EU07-004

Swą służbę lokomotywa EU07-004 rozpoczęła 30 czerwca 1967 roku w Krakowie, otrzymując przydział do lokomotywowni w Prokocimiu, gdzie z krótkimi przerwami (zmiana przydziału na lok. Dębica) służyła do 1976 roku, kiedy to została przeniesiona do Czechowic-Dziedzic. Tam pojazd służył następne niemal 20 lat, przechodząc w marcu 1987 roku naprawę główną (G1) w zakładach w Gliwicach. Następnymi miejscami pracy lokomotywy były lokomotywownia Katowice (od 1995 roku) oraz Zakład Taboru w Krakowie (od 1 września 2004 roku) znajdujący się wówczas w strukturach spółki PKP Cargo S.A.

EU07-004 w ostatnich miesiącach służby w Zakładzie Taboru w Katowicach sfotografowana przy obsłudze pociągu osobowego relacji Gliwice – Częstochowa, 2 maja 2004 r, fot. Daniel Fic

Podczas służby w Krakowie pojazd przeszedł swoją ostatnią w historii naprawę okresową (1R6) na początku 2007 roku w Nowym Sączu, zyskując tradycyjne wówczas malowanie koloru zielonego.

EU07-004 kilka dni po ostatniej naprawie rewizyjnej (1R6) w obsłudze pociągu EuroCity „Wawel” sfotografowana w Opolu, 8 kwietnia 2007 r., Fot. Dawid Broniszewski
EU07-004 podczas wyjazdu z lokomotywowni Bydgoszcz Wschód w celu obsługi pociągu towarowego PKP Cargo S.A., 5 października 2011 r. Fot. Paweł Telega

Z początkiem 2009 roku lokomotywa weszła w struktury Małopolskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A., pozostając w strukturach towarowego przewoźnika. Następnie przydział pojazdu został zmieniony jeszcze czterokrotnie: w 2009, 2011, 2015 i 2017 roku, a ostatnim z nich był Północny Zakład Spółki. W barwach tych lokomotywa pracowała do momentu osiągnięcia limitu 500 tysięcy kilometrów, co nastąpiło 6 sierpnia 2012 roku. Pojazd oczekiwał wówczas na wykonanie kolejnej naprawy rewizyjnej (P4), która nie została już przeprowadzona, a lokomotywa skierowana w Bydgoszczy w celu pozyskania części zamiennych.

EU07-004 w roli magazynu części zamiennych, 30 marca 2014 r., Fot. Paweł Telega

Byt lokomotywy na ewidencji PKP zakończył się 18 sierpnia 2020 roku skreśleniem pojazdu ze stanu PKP Cargo S.A. po 53 latach, w tym 45 latach czynnej służby. Do momentu skreślenia pojazd przebył 15 napraw okresowych, z których 11 stanowiły naprawy rewizyjne, 3 średnie i 1 naprawa główna.

Skreślona z ewidencji EU07-004 oczekuje fizycznej likwidacji, Bydgoszcz Wschód, 12 czerwca 2021 r., Fot. Aleksander Hałas

Szczegółowa historia pojazdu dostępna jest w naszej bazie.

Author: Kamil Sikora