Modernizacja ST44 dla PKP Cargo w Pesie dobiega końca

Lokomotywa ST44-1275 (ex. ST44-172) na terenie bydgoskiej Pesy, 17.05.2021 r., Fot. Łukasz Gełda, Bydgoski Miłośnik Kolei

Do końca zbliża się proces modernizacji łącznie 25 pojazdów serii ST44 należących do PKP Cargo S.A. trwający od połowy 2018 roku. Kontrakt na przebudowę łącznie 38 pojazdów o wartości 176 mln zł netto został zawarty 21 maja 2018 roku, jednakże z powodu trudności finansowych przewoźnika spowodowanych m.in. spadkiem przewozów w związku z pandemią COVID-19 oraz innymi czynnikami liczba pojazdów została zmniejszona do 25 egzemplarzy wycenionych na 116 mln zł netto. Po modernizacji wzorem pojazdów przebudowanych w latach 2007-2012 lokomotywy otrzymują nowe czterosuwowe silniki spalinowe typu 12CzN26/26 (2D49) o mocy zbliżonej do oryginalnych (1470kW) produkowane przez fabrykę w rosyjskim mieście Kołomna. Nowością względem pojazdów z poprzednich serii są innego kształtu reflektory halogenowe w większych oprawach (tzw. „garnkach”) oraz osłony klimatyzatorów na dachach pojazdów.

ST44-1276 (ex. ST44-089) na terenie bydgoskiej Pesy, 17 maja 2021 r., Fot. Łukasz Gełda, Bydgoski Miłośnik Kolei

Pierwszy egzemplarz zmodernizowanej lokomotywy oznaczony jako ST44-1252 (ex. ST44-717) został przekazany do eksploatacji pod koniec lipca 2019 roku z przydziałem do Centralnego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A., zaś kolejne pojazdy dostarczano sukcesywnie do zakładów Centralnego, Północnego, Południowego, Śląskiego i Zachodniego.

ST44-089 – najstarszy „gagarin” należący do PKP Cargo S.A. oczekujący na rozpoczęcie modernizacji na terenie zakładów Pesa Bydgoszcz, 22 grudnia 2019 r., Fot. Łukasz Gełda, Bydgoski Miłośnik Kolei

Ostatnimi dwoma maszynami poddawanymi modernizacji są nieco wiekowe już lokomotywy ST44-089 (ŁTZ M62-816/1969) i ST44-172 (ŁTZ 1120/1971) pracujące na PKP już od ponad pół wieku. Pierwszy z pojazdów rozpoczął swą służbę w styczniu 1970 w lokomotywowni Warszawa Odolany, skąd po 8 latach został przeniesiony do Siedlec, a następnie do Białegostoku, gdzie pracował do połowy stycznia 2018 roku. Wówczas w dniu 16 stycznia podczas prowadzenia pociągu TMS 114020/1 relacji Warszawa Okęcie GT – Sokółka na szlaku Giżycko – Sterławki Wielkie spalinowóz uległ pożarowi instalacji elektrycznej wysokiego napięcia, co przyspieszyło jego wyłączenie z eksploatacji i włączenie w proces modernizacji.

Pudło ST44-089 podczas modernizacji w Bydgoszczy, 4 lutego 2020 r., fot. Łukasz Gełda, Bydgoski Miłośnik Kolei

Lokomotywa ST44-172 rozpoczęła swą służbę nieco ponad rok później w marcu 1971 roku w Jaworznie Szczakowej i przed ponad 35 lat była związana z obszarami rejonu śląsko-dąbrowskiego, pracując następnie w Bytomiu i Tarnowskich Górach. W 2008 roku pojazd został przeniesiony na północ kraju, wchodząc na ewidencję Zakładu Taboru w Olsztynie. Ostatnie kilometry przed modernizacją spalinowóz wykonał w Centralnym Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A. w listopadzie 2018 roku.

ST44-172 oczekujący na rozpoczęcie modernizacji na terenie zakładów Pesa Bydgoszcz S.A., 10 października 2019 r., Fot. Łukasz Gełda, Bydgoski Miłośnik Kolei

Ciekawostkę dotyczącą modernizacji lokomotyw serii ST44 w ramach obecnego kontraktu z firmą Pesa Bydgoszcz S.A. stanowią trzy maszyny numerach 282, 1096 i 1109. Początkowo były one planowane do modernizacji dla ówczesnego właściciela spółki PKP Cargo S.A., jednakże ostatecznie zostały przebudowane dla innego podmiotu. W związku ze zmniejszeniem liczby pojazdów przewidzianych do przebudowy z 38 do 25 pojazdy te w momencie zmiany warunków kontraktu znajdujące się w trakcie rekonstrukcji lokomotyw zostały sprzedane przewoźnikowi Orlen KolTrans, zmieniając oznaczenia po modernizacji na serię M62 z zachowaniem dotychczasowych numerów ewidencyjnych.

M62-1109 (ex. ST44-1109) podczas jazd próbnych po modernizacji na stacji Bydgoszcz Główna, 11 września 2020 r., Fot. Paweł Telega, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

W wyniku trzeciego etapu modernizacji lokomotyw serii ST44 spółka PKP Cargo S.A. zyskała 25 kompleksowo przebudowanych lokomotyw spalinowych a ostateczna liczba przebudowanych w latach 2007-2021 pojazdów wyniosła 76 sztuk.

Na ewidencji przewoźnika w dalszym ciągu pozostaje 11 sztuk pojazdów serii ST44 w stanie klasycznym (numery 199, 313, 324, 358, 360, 399, 1099, 1101, 1102, 1112 i 1113) oczekujących na dalsze decyzje odnośnie swego losu. Pojazd ST44-360 (ŁTZ M62-2097/1974) został wytypowany na egzemplarz historyczny oraz czynny pojazd zabytkowy przewoźnika i w chwili obecnej oczekuje na przeprowadzenie właściwych czynności utrzymania umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji na specjalnych zasadach. Pozostałe lokomotywy oczekują napraw głównych (313, 324, 358, 399, 1099, 1101, 1102, 1112 i 1113) lub znajdują się w zapasie (ST44-199).

Author: Kamil Sikora