EU07-155 powraca do służby po 15 latach!

Z początkiem maja na jazdy próbne z zakładów Olkol Sp.z.o.o. w Oleśnicy wyjechała lokomotywa EU07-155 należąca do tej spółki i przeznaczona na pojazd zastępczy dla przewoźników zlecających naprawy swoich lokomotyw w tym zakładzie. Po serii jazd próbnych przeprowadzonych w dniach 6 i 9 maja przed zakończeniem naprawy P5 pojazd został dopuszczony do eksploatacji z dniem 10 maja 2021 roku i przekazany dzień później spółce PCC Intermodal, która oddała do naprawy okresowej na 4 poziomie utrzymania swoją lokomotywę EU07-467.

EU07-155 na stacji Gliwice Port w służbie PCC Intermodal, 15 maja 2021 r. fot. Krzysztof Malinowski

Obchodzący zaledwie miesiąc wcześniej jubileusz 50-lecia służby elektrowóz rozpoczął swą karierę 2 kwietnia 1971 roku w lokomotywowni Kutno podlegającej Centralnej Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Pracował tam do początku lat 80. ub. stulecia, kiedy to został przeniesiony do warszawskiej lokomotywowni na Odolanach, gdzie czynnie służył przez ponad 25 lat przy obsłudze pociągów towarowych i pasażerskich.

EU07-155 z MD Warszawa Odolany w połowie 1984 roku, źródło: strona „Z Krawędzi Peronu” (Facebook)

Podczas służby „pod banderą” PKP lokomotywa przeszła łącznie 15 napraw okresowych, z których 11 stanowiły naprawy rewizyjne, 4 stanowiły naprawy średnie i 1 naprawa główna ukończona z końcem kwietnia 1989 roku w ZNTK Lubań. Odstawienie pojazdu i trwałe wyłączenie z eksploatacji nastąpiło pod koniec 2006 roku po osiągnięciu przebiegu 500 tys. kilometrów od naprawy rewizyjnej 1R6 ukończonej 22 maja 2003 roku w ZNLE Gliwice. Od tego czasu lokomotywa oczekiwała na wykonanie kolejnej naprawy głównej (G2), stojąc nieopodal hali lokomotywowni Warszawa Odolany.

EU07-155 niedługo po naprawie okresowej 1R6 oczekująca na podjęcie pracy w Bydgoszczy, 22 sierpnia 2003 r., fot. Paweł Telega, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

W związku z przeprowadzoną wiosną 2008 roku relokacją taboru pasażerskiego do spółek PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne z dniem 21 maja 2008 roku pojazd trafił na stan Zakładu Centralnego PKP IC w Warszawie i kilka miesięcy później został przetransportowany na teren lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska, gdzie dalej oczekiwał na wykonanie naprawy.

EU07-155 wraz z młodszymi pojazdami serii EU07 odstawiona nieopodal lokomotywowni PKP IC na Olszynce Grochowskiej, 16 stycznia 2011 r., fot. Kamil Sikora, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Brak decyzji dotyczącej przeprowadzenia obsługi utrzymania na poziomie 5 wobec pojazdu sprawił, iż nowy właściciel postanowił zbyć zbędny majątek, wystawiając elektrowóz wraz z grupą innych pojazdów tej serii na sprzedaż w połowie 2011 roku. Nabywcą lokomotywy za niebagatelną kwotę 960 tys. złotych okazała się spółka Przewozy Regionalne Sp.z.o.o. wydzielona dwa lata wcześniej ze struktur PKP i planująca rozwinięcie konkurencyjnych wobec pociągów PKP Intercity połączeń interREGIO. W związku z tym lokomotywa w połowie 2012 roku została przetransportowana do Torunia, gdzie na terenie tamtejszej sekcji Toruń Kluczyki dalej oczekiwała na wykonanie naprawy głównej (P5).

EU07-155 na terenie lokomotywowni Toruń Kluczyki, 31 grudnia 2014 r. fot. Robert Górny, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Plany nowego właściciela wobec mocno zaniedbanego już wówczas pojazdu zakładały kompleksową modernizację do prędkości 160 km/h wraz ze zmianą sposobu rozruchu na asynchroniczny, a wykonawcą modernizacji wyłonionym w postępowaniu przetargowym miała być bydgoska firma PESA. Realizacja tego przedsięwzięcia była planowana w ramach projektu pt. „Modernizacja 57 wagonów osobowych wraz z zakupem i modernizacją 6 używanych lokomotyw elektrycznych” zgłoszonym przez Przewozy Regionalne Sp.z.o.o. do dofinansowania w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 7.1-95). Wskutek negatywnej oceny projektu przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju powodującego nieuzyskanie wsparcia finansowego plany zostały porzucone, a lokomotywa EU07-155 wraz z innymi pojazdami serii EU/EP07 należącymi do PR (EU07-064, EU07,071, EP07-154, EU07-160 i EU07-207) w dalszym ciągu oczekiwały wykonania niezbędnych napraw głównych.

Zrujnowana wieloletnim oczekiwaniem na wykonanie naprawy głównej (P5) lokomotywa EU07-155 na terenie sekcji Toruń Kluczyki spółki Przewozy Regionalne, 3 września 2017 r., fot. Marcin Myszak, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych

Los zdewastowanej i nadgryzionej zębem czasu dawnej warszawskiej „siódemki” odmienił się w połowie 2019 roku, kiedy to wskutek nacisków strony społecznej właściciel pojazdu postanowił zbyć lokomotywę, organizując licytację na sprzedaż pozostających w dyspozycji spółki elektrowozów. Odpowiedź rynku była natychmiastowa – 1 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięto postępowanie sprzedając pojazdy EP07-154, EU07-155 i EU07-160 firmie Ponar Sp.z.o.o z siedzibą w Żywcu oraz EU07-207 firmie Logistics & Transport Company Sp. z o.o.. W połowie grudnia tego roku pojazdy zakupione przez firmę Ponar zostały przetransportowane do zakładów w Oleśnicy, gdzie wkrótce rozpoczęto ich naprawy okresowe na 5 poziomie utrzymania.

Szczegóły z „życia” EU07-155 znajdują się w metryce pojazdu w naszym serwisie -> https://bit.ly/3eT2Owy

Author: Kamil Sikora

2 thoughts on “EU07-155 powraca do służby po 15 latach!

    1. Lokomotywa EU07-207 jest w trakcie naprawy P5 w Gliwicach (hala obok firmy Newag) w firmie Polski Serwis Kolejowy lub też Rail Cargo Solutions (brak pewności). Niebawem powróci do służby po ponad 10 latach przerwy, wygląd w standardzie innych lokomotyw serii EU07 należących do LTC.

Comments are closed.