ET22-895 powraca w historycznych barwach!

Najnowszy projekt historyczny naszego portalu czyli barwy z „żółtym czołem” i „skosem” według kolorów z 2000 roku po ponad 10 latach powraca do służby w Dla miłośników kolei – PKP CARGO

Lokomotywa ET22-895 po naprawie P5 zakończonej 30 listopada 2023 r. w PKP CARGOTABOR Zduńska Wola Karsznice, fot. Kamil Sikora, 02.12.2023 r.

Dzięki przychylności Zarządu Spółki PKP Cargo S.A. możliwe było zrealizowanie naszej inicjatywy w PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice na lokomotywie ET22-895 skierowanej do wykonania naprawy P5. W tym miejscu kierujemy serdeczne podziękowania do Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki p. Marka Olkiewicza, za pozytywne odniesienie się do naszej inicjatywy.

Lokomotywa ET22-895 pozostawała wyłączona z eksploatacji od końca marca 2013 roku, kiedy to osiągnęła kilometrowy resurs międzynaprawczy.

ET22-895 odstawiona na terenie szopy w Małaszewiczach oczekuje na wykonanie naprawy P4, fot. Kamil Sikora, 03.07.2013 r.

Dziękujemy również wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za wzorowe wykonanie naszego pomysłu! Wśród autorów projektu specjalne podziękowania należy wskazać dla kol. Patryka Kurędy oraz Bartosza Kupieckiego.

Author: Kamil Sikora