PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę wielosystemowych elektrowozów

W dniu dzisiejszym PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę 10 wielosystemowych elektrowozów. Jedynym oferentem w postępowaniu był nowosądecki NEWAG. Przewoźnik może udzielić w ramach opcji, zamówienia na kolejnych 5 lokomotyw.

Jedyny dotychczas wyprodukowany przez NEWAG wielosystemowy Griffin (E4MSU-001) na stacji Aleksandrów Kujawski, 31.03.2021 r., fot. Aleksander Hałas, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Elektrowozy mają się rozpędzać do 200 km/h, być przystosowane do trzech systemów zasilania (3 kV DC, 15 kV AC i 25 kV AC) i posiadać ETCS poziomu drugiego. Producent w ramach zamówienia będzie musiał uzyskać homologację dla lokomotyw w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii i na Węgrzech. Oprócz tego, producent będzie odpowiedzialny za utrzymanie lokomotyw przez 5 lat od dnia dostawy.

Ofertę NEWAG-u wybrano na podstawie następujących kryteriów:

1) cena jednostkowa dostawy pojazdu – 45,00 pkt;
2) stawka za świadczenie usług utrzymania – 35,00 pkt;
3) gwarancja dla pojazdu na okres nie krótszy niż 36 miesięcy – 7,00 pkt;
4) maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250
tys. km na poziomie nie większym niż 3 – 2,00 pkt;
5) współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% – 4,00 pkt;
6) współczynnik niezawodności technicznej na poziomie co najmniej 95% – 3,00 pkt.

NEWAG zadeklarował się dostarczyć elektrowozy wraz z 5-letnim utrzymaniem za cenę 258,6 mln zł, w przypadku skorzystania przez PKP Intercity z opcji za 387,9 mln zł. To poniżej założeń przewoźnika, który za lokomotywy z utrzymaniem i bez prawa opcji mógł wydać 286,6 mln zł, a w przypadku skorzystania z opcji – 429,8 mln zł. Pierwszy elektrowóz producent musi dostarczyć w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, a całość wraz z prawem opcji do 32 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wielosystemowy E4MSU-001 w pierwotnym malowaniu podczas jednej z próbnych jazd z pociągami towarowymi – Tczew, 25.04.2014 r., fot. Przemysław Szkatuła, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Przypomnijmy, w PKP Intercity jeździ już 30 jednosystemowych Griffinów dostarczonych przez NEWAG w ubiegłym roku. Wszystkie elektrowozy stacjonują na warszawskiej Olszynce i obsługują głównie pociągi z Warszawy do Lublina, Białegostoku, Poznania, Szczecina, Wrocławia oraz z Przemyśla do Krakowa i z Krakowa do Poznania.

Jednosystemowy EU160-016 z pociągiem IC „Mewa” w relacji Świnoujście-Warszawa Wschodnia, Zbąszynek, 10.05.2021 r., fot. Piotr Antos, Ilostan Pojazdów Trakcyjnych.

Author: Piotr Antos